De Jeugdboekenweek komt eraan!

De Jeugdboekenweek komt eraan!! Dit jaar vindt het van 13 tot 28 maart 2010 plaats. Het thema is "kinderrechten." Alle acties hebben dit jaar als doel om het recht op boeken af te dwingen. Want het Ministerie van Overbodige Zaken wil vanaf april 2010 alle boeken afschaffen, zowel thuis, op school, als in de bibliotheek. Alle bibliotheken worden van dan af legetheken. Herlees de alarmerende brief over dit besluit. We hebben besloten om actie te voeren tot de minister het besluit intrekt. De resultaten van deze acties kun je bekijken op de Jeugdboekenweekblog van de Leesdijk.
Inmiddels heeft het ministerie van Overbodige Zaken een nieuwe persmededeling rondgestuurd.


Ministerie van Overbodige Zaken
Federale Overheidsdienst Ban Het Boek
Leegtelaan 0
0000 Zieligem
Aan alle bibliotheken van het land
Persmededeling van het Ministerie van Overbodige Zaken
Zijne Excellentie, Minister Van Overbodige Zaken Ribe Debie, hebbende 1000 spionnen op pad gestuurd per fiets, per trein of te voet, vermomd als gemeentearbeiders, heeft ontdekt wie de aanstokers zijn van de ongehoorzaamheid tegen zijn wet op het vernielen van alle boeken!
Zijne Excellentie is nog zwaarder beproefd omdat niet alleen de bibliothecarissen en hun medewerkers, maar ook de directies, leerkrachten en alle kinderen van de scholen, hun ouders, tantes, nonkels en grootouders, in totaal wel meer dan 100.000 rebellen, actief zijn!
Daarop werd Minister Ribe Debie nog woester dan de eerste keer en werd niet alleen zijn hoofd helemaal paars, maar ook begonnen zijn handen te beven en begon hij vanaf dan te stotteren. En dat is nog niet alles! Onze zwaar beproefde Minister, met kale paarse hoofd, trillende ogen, mond en handen en stotterende woorden, moest ook aanhoren dat de acties tegen zijn wet publiek worden gemaakt. Er zou een tekenfilm de ronde doen onder de titel “geen boeken meer” en er zou een weblog bestaan waar alle protesten op verschijnen, te zien door de hele wereld!
Zijne Excellentie besluit (nu al stotterend en trillend):
1. Dat zijn wet niet zal wijken voor het protest
2. De straffen moeten worden uitgevoerd op alle aanstokers, medeplichtigen en deelnemers
3. Zijn spionnen hem dagelijks op de hoogte moeten brengen van wat op deze weblog verschijnt
4. Zijn spionnen op zoek moeten gaan wie de tekenfilm heeft gemaakt en wie achter de weblog zit
5. 500 afvalwagens worden ingezet om alle boeken die nog niet weg zijn op te halen gedurende de maand maart


Het heeft 7 uur geduurd vooraleer Zijne Excellentie deze boodschap heeft gestotterd.Zijne Excellentie Ribe Debie

Labels: |

0 reacties: