Hoe beïnvloedt Europa ons dagelijks leven?

Hoe beïnvloedt Europa ons dagelijks leven? Deze vraag wordt beantwoord in Zo werkt Europa na Lissabon.

Dit boek belicht de geschiedenis en de werking van de Europese Unie. Het legt uit hoe de Europese instellingen werken, en welke rechten en plichten de Europese burgers hebben. Het probeert zo om bijna 60 jaar Europa tot bij de burger te brengen.

De Europese Unie is een uitermate complexe organisatie, maar de auteurs van dit boek leggen de werking ervan zo helder mogelijk uit. Doorheen het boek wordt duidelijk hoe een Europese beslissing invloed heeft op het leven van alledag in Vlaanderen. Door de verwijzing naar websites kan de lezer zich verder verdiepen in de materie en steeds de meest recente informatie vinden.

In 2007 verscheen de eerste editie van Zo werkt Europa. Nu kun je in de bib de herwerkte versie Zo werkt Europa na Lissabon lenen. De gevolgen van het Verdrag van Lissabon (december 2009) voor de instellingen, de besluitvorming, de beleidsdomeinen... zijn in dit boek mee opgenomen.

Zo werkt Europa na Lissabon is een handboek voor iedereen die meer wil weten over Europa: voor je werk, voor je studie, voor je klas, voor je bedrijf, voor je gemeente, voor je kinderen en kleinkinderen of gewoonweg uit interesse.

Labels: |

0 reacties: