De stad der eenogen ?

In een niet nader genoemde hoofdstad worden met toenemende verbazing de stemmen geteld van de jongste verkiezingen: zeventig procent van de kiezers heeft blanco gestemd. Een nieuwe stembeurt lijkt de heersende regering de enige oplossing, maar wat blijkt: nu brengt zelfs meer dan tachtig procent een blanco stem uit.

Het verrassende stemgedrag van de hoofdstedelingen zorgt voor een nooit geziene crisis van de parlementaire democratie en wordt door de regerende partijen en de pers dan ook met veel morele ophef veroordeeld. Met het precaire maar onmiskenbaar beste aller politieke systemen wordt immers niet gesold!

Saramago begeeft zich met dit gegeven in een discussie die de laatste jaren almaar luider wordt, nl. die over de gevaren en zwakheden van onze westerse democratie. Dat schept verwachtingen, en de vraag komt op hoe de auteur de gecompliceerdheid van deze discussie recht gaat doen in een roman. (De Leeswolf)

Is 'De stad der zienden' een prachtige en vooral spannende roman over staatsverdrukking, de macht van het individu en het belang van het kiesrecht (Biblion). Onze leesclub was enthousiast over 'De stad der Blinden' - waarvan dit boek in vele opzichten een vervolg is - en buigt zich nu over 'De stad der Zienden'. Iedereen die het boek eerder las, en een mening heeft, kan hen vervoegen. Op donderdag 27 oktober 2011 bent u welkom in de bibliotheek - Dorp 1 te Schellebelle om 20.00 uur.

Labels: |

0 reacties: