Leeskring Wichelen leest ...

In 1941 schreef Godfried Bomans de droomreportage Erik of het klein insectenboek. De reacties uit biologische kringen waren vernietigend. Het boek werd beschouwd als 'een doorlopende klap in het gezicht van de wetenschap'. Zo stelde Dr. L. Pluimpjes in zijn artikel 'De Poten bij Bomans' :

'De poten kloppen niet. Een duizendpoot heeft lang geen duizend poten, gelijk men op de naam af zeggen zou, maar slechts 16. Dat is 984 minder. En zo is het overal in dit boek. Al de daarin voorkomende beesten lopen op te veel of te weinig poten rond. [...] Hoe het met de voelsprieten, de vleugels, en de dekschildjes staat, weet ik natuurlijk niet. Deze liggen buiten mijn bevoegdheid. Maar ik waarschuw mijn collega's op deze terreinen om scherp uit te kijken : er zijn vermoedens dat ook hier geknoeid is.'

In een voorwoord bij de vierde druk van Erik reageerde Bomans als volgt: 'Om hen te gerieven heb ik in deze druk hier en daar een achterpoot geschrapt of een dekschildje toegevoegd. Maar met plezier ging het niet ; het aantal fouten is er overigens door vermeerderd. [...] Er zijn tweeërlei soorten insecten moet u weten : de kleine en ... de grote. Over deze laatste gaat dit boekje.

Bijna 70 jaren later, nu de storm uit wetenschappelijke hoek enigszins is geluwd, buigt de Leeskring van Wichelen zich opnieuw over het boek om een definitief oordeel te vellen.

Samenkomst in de Bibliotheek in Schellebelle op donderdag 25 juni 2009 om 20.00 uur. Wie wil meelezen neemt contact met de bibliotheek.

Labels: |

0 reacties: