Bibliotheek zoekt beheerder


De Bibliotheek Wichelen zoekt een kandidaat beheerder (M/V) die de bibliotheekgebruikers wil vertegenwoordigen in het beheersorgaan van de bibliotheek. Het beheersorgaan vergadert 3 maal per jaar en bestaat uit 14 stemgerechtigde leden. De functie is onbezoldigd. Kandidaten moeten in een van de deelgemeenten Schellebelle, Serskamp of Wichelen wonen.

Het beheersorgaan adviseert het gemeentebestuur. Tot het beheer van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek behoren alle aangelegenheden die bijdragen aan de goede werking van bibliotheek en uitleenposten.

Een formulier van kandidaatstelling kan worden afgehaald in de bibliotheek of in één van de uitleenposten. Uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen is 10/02/2010.

Labels: |

0 reacties: