Uit 'Vlaamsche kronyk' anno 1580

[...] Nieuwe raed van Vlaenderen, door den aertshertog Matthias te Gent aengesteld. — De prins van Oranje komt binnen de stad, den 13 augustus. — Het magistraet der stad wordt vernieuwd. — De prins van Oranje bezichtigt de nieuwe versterkingswerken der stad. — Bouchain door de Malcontenten belegerd. — Het kasteel te Saffelare en andere goederen van S. Pietersklooster opentlijk verkocht. — Er wordt veel leeftocht en krijgsbehoefte naer Ninove gezonden. — Eenige aenzienelyke borgers worden vastgesteld , doch korts daerna geslaekt. — De staten van Vlaenderen erkennen de gemeenten alleen machtig tot het aennemen of verwerpen van nieuwe lasten. — Everghem door grachten verschanst. — De beambten , die den eed weigeren te doen, worden van hunne plaets afgezet, als Fr. Van Zevecote en andere. — Onze troepen verjagen de Malcontenten uit Schellebelle. — Nivelle door de Walen ingenomen. — Ordonnantie nopens de betaling van den 5en penning. — De Malcontenten bedreigen het stedeken Ninove. — Zy steken de kerk te Nederbrakel in brand. — De boeren versterken zich in de kerk te Waerschoot. — Gevecht te Kwaedrecht. — Adriaen Caseele wordt als verrader ter dood verwezen , den 28 december. — Dierick Mattheeuws wordt president van den raed in Vlaenderen gekozen. [...]
Uit 'Vlaamsche kronyk: of dagregister van al hetgene gedenkweerdig voorgevallen is ... ' - Bron : Google boeken

De Malcontenten (ontevredenen) waren een groep van katholieke edelen die in de jaren 1577-1578 de Spaanse zijde kozen in de Tachtigjarige Oorlog. Ze werden soms spottend moeytemaeckers en paternosterknechten genoemd. Deze edelen kwamen hoofdzakelijk uit de meest zuidelijke provincies van de Nederlanden (Artois, Henegouwen, Namen en Luxemburg).

Labels: |

0 reacties: