DVD van de week

Die Welle is het beklijvende relaas van een uit de hand gelopen klasexperiment. Tijdens een projectweek over 'staatsvormen' tracht leraar Rainer Wenger het onderwerp 'dictatuur' aan zijn leerlingen voelbaar te maken. Wat begint als een onschuldige pedagogische oefening krijgt na een paar dagen de allure van een heuse beweging met een naam (die Welle of de Golf), een leider, een dresscode, een begroetingsritueel, een onvoorwaardelijke aanhang, en even fanatieke tegenstanders. Nieuwe vriendschappen worden gesmeed onder de leden van Die Welle, oude liefdes worden abrupt beëindigd. Het gedrag van de volgers van de nieuwe beweging wordt steeds fanatieker. Op het einde van de projectweek escaleert de situatie als voor- en tegenstanders tegenover elkaar komen te staan.

Die Welle is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. In 1967 besloot Ron Jones, een leerkracht geschiedenis op een middelbare school in Palo Alto, Californië, om een dergelijk experiment uit te voeren met zijn leerlingen. Na een vijftal dagen kreeg Jones het gevoel dat het experiment uit de hand aan het lopen was en zette hij het stop.

Labels: , |

0 reacties: