Alternatieve geneeswijzen wetenschappelijk onderzocht

Bij elke jaarwisseling wensen wij onze familie, vrienden en kennissen het allerbeste en vooral een goede gezondheid (want de rest komt wel vanzelf).

Als het met onze gezondheid iets minder goed gaat kunnen we terecht bij artsen die er (met behulp van geneesmiddelen, bestralingen, heelkundige ingrepen, ...) soms in slagen ons te genezen of opnieuw kwaliteit aan ons leven te geven.

Ook zijn er heel wat mensen die niet voor de 'traditionele' maar voor 'alternatieve' geneeskunde kiezen. Heel wat alternatieve genezers claimen immers dat ze betere resultaten boeken door te steunen op natuurlijke, eeuwenoude of holistische principes. Klopt dat of klopt dat niet, of is een genuanceerder kijk nodig? In Bekocht of behandeld? komen heel wat alternatieve systemen, therapieën en technieken aan bod : van Alexandertechniek tot Zuurstoftherapie.

De auteurs van dit boek focussen vooral op acupunctuur, homeopathie, chiropractische therapie en kruidengeneeskunde, maar in een apendix komen nog een veertigtal andere alternatieve geneeswijzen aan bod. Singh en Ernst willen weg van het 'believer/non-believer' standpunt en kiezen voor een wetenschappelijke aanpak. Het is niet zozeer belangrijk te weten 'hoe' een genezing tot stand komt (en of zij dat als wetenschapper kunnen vatten). Eerder willen zij vaststellen of geclaimde positieve resultaten objectief kunnen worden gemeten.

Elke alternatieve geneeswijze wordt tevens in een historische context geplaatst. Heel wat medische cases passeren de revue. Dat maakt de behandelde materie minder droog. Af en toe mag er zelfs gelachen worden. Een voorbeeld :

Een homeopaat behandelt symptomen door minieme doses toe te dienen van een stof die in grote hoeveelheden dezelfde symptomen veroorzaakt bij gezonde mensen. Hoe kleiner de hoeveelheid toegediende werkzame stof, hoe effectiever de werking. Een doorgetrokken redenering in het ongerijmde is dat een patiënt die zijn homeopatisch medicijn vergeet in te nemen kan sterven aan een overdosis.

Labels: |

0 reacties: