Amnestie in februari

Vanaf 1 februari 2016 veranderen de bibliotheektarieven in Wichelen, o.a. voor het laattijdig inleveren van materialen. De boetes zullen pas vanaf 1 maart werkelijk worden geïnd.

In de maand februari geldt eenmalig een AMNESTIE voor wie materialen laattijdig terugbezorgt, ongeacht de uitleendatum. Concreet betekent dit dat in februari 2016 alle boetes en leengeld worden kwijtgescholden aan wie zich die maand meldt en zich regulariseert.

De bibliotheek hoopt met deze amnestiemaatregel haar lang uitgeleende werken opnieuw in omloop te kunnen brengen.

Vanaf maart zullen de nieuwe tarieven strikt worden toegepast. Wie dan nog boeken van de bibliotheek in zijn bezit heeft mag een strengere aanpak verwachten.
|

0 reacties: