Leeskring Wichelen leest ...


Houtekiet van Gerard Walschap.
Het boek verscheen in 1939. De kritieken waren doorgaans lovend. Toch werd er ook voorbehoud gemaakt. Zo schreef Gerard Knuvelder op 17 februari 1940 in De Maasbode.

“Houtekiet is geen boek, dat in ieders handen thuis hoort. Men kan zelfs zeggen, dat het maar in weinig handen thuishoort. En dan niet op de eerste plaats omdat Houtekiet een wel bijzonder ruig heer is; Tarzan is ’n lieve jongen, bij hem vergeleken, en menige maagd zou liever het monster van Frankenstein ontmoeten dan deze “pater” van een wel zeer enorme familia. (...) Men zou Walschap onrecht doen hem een schrijver van ordinaire vrouwengeschiedenissen te noemen. Hij is anders, en hij is meer. Hij is een gekwelde door het probleem des levens en dat der eeuwigheid. Men moet de lectuur zijner boeken aan de meesten ontraden, maar Walschap is een knap en belangrijk schrijver.”

Zestig jaar na verschijning nemen wij Walschaps meesterwerk ter hand. Wie wil meelezen kan een exemplaar van het boek afhalen in de bibliotheek.

Labels: |

0 reacties: